Onko sinulla KANNATTAVA YRITYS?

– voisi olla aika aloittaa SUUNNITTELU SINUN JA YHTIÖSI TULOVERON OPTIMOIMISEKSI

Suomessa poliittiset päättäjät ovat halunneet, että kannattavat yritykset kasvaisivat suuremmiksi ja vahvimmiksi ja siksi kannattaville osakeyhtiöille – tai tarkemmin niiden osakkeenomistajille – on Suomessa säädetty veroetuus tuloverotuksessa verrattuna tavallisiin palkansaajiin. Tämän veroetuuksia saadakseen on osakeyhtiön oma pääoma kuitenkin oltava varsin suuri. Oman pääoman kasvattaminen riittävän suureksi vaatii aikaa mutta hyvällä suunnittelulla tuota aikaa voi lyhentää merkittävästi. Voittoa tekevän yrityksen verosuunnittelu on siis varsin kannattavaa.

Mikäli tarvitset neuvoa tällaisissa tai myös monenlaisissa muissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa, niin ota yhteyttä: Senior Advisor Ari Huhtala, NordGuide Oy, tel. +358 40 0691 449, e-mail: ari.huhtala@nordconsult.fi, www.nordguide.fi.

UHKAAKO YEL-VAKUUTUSMAKSUSI NOUSTA LIIAN SUUREKSI?

– Voit mahdollisesti itse vaikuttaa maksun nousun suuruuteen!

Oletko saanut tiedustelukirjeen eläkevakuutusyhtiöltäsi YEL- eli yrittäjäeläkevakuutusmaksusi, jossa vakuutusyhtiö antaa ennakkoilmoituksen mahdollisesti tulevasta suuresta maksukorotuksesta? Tiedoksesi, että useassa tapauksissa Sinulla on mahdollista vaikuttaa maksun korotuksen määrään, mutta se vaatii, että vastaat vakuutusyhtiön kirjeeseen oikein eli asiantuntevasti.

Mikäli tarvitset apua tässä, niin ota yhteyttä: Senior Advisor Ari Huhtala, NordGuide Oy, tel. +358 40 0691 449, e-mail: ari.huhtala@nordconsult.fi, www.nordguide.fi.  

YRITYKSEN VELKASANEERAUS – Olisiko tässä reaalinen mahdollisuus tervehdyttää myös teidän yrityksenne?

Onko sinänsä kannattavalla yrityksellänne ylivoimaisia maksuongelmia koronaepidemian, suuren luottotappion tai jonkun muun enemmän tai vähemmän objektiivisen syyn vuoksi? Suomessa on mahdollisuus tervehdyttää elinkelpoinen yritystoiminta hakeutumalla käräjäoikeudessa yrityksen velkasaneerausmenettelyyn. Oikeus voi hakemuksen perusteella päättää, että elinkelpoinen yrityksenne pääsee velkasaneeraukseen, jossa vakuudettomia, jopa jo erääntyneitä velkoja leikataan osittain ja jossa lopuille vakuudettomille veloille määrätään pitkä maksuaika. Velkasaneerausmenettelyyn hakeutuminen vaatii jonkun verran työtä eikä käräjäoikeuden nimeämän velkasaneeraajan työ ole aivan halpaa. Sen vuoksi ei tämä menettely ole ratkaisu aivan pienille yrityksille. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että vakuudettomien velkojen määrä tulisi olla ainakin 200 000 euroa, jotta tähän menettelyyn hakeutuminen olisi taloudellisesti mielekästä.

Mikäli näette, että velkasaneerausmenettely voisi mahdollisesti soveltua yrityksellenne, niin ottakaa yhteyttä asiantuntijaamme. Hän auttaa teitä arvioimaan mahdollisuudet päästä tähän velkasaneeraukseen ja auttaa teitä tarvittaessa laatimaan kanssanne hakemuksen tähän menettelyyn. Contact: Senior Advisor Ari Huhtala, NordGuide Oy, tel. +358 40 0691 449, e-mail: ari.huhtala@nordconsult.fi, www.nordguide.fi.

Tarjolla osakkuus/partnerius korkeatasoisessa elintarvike- ja lahjaesinemyymäläliiketoiminnassa Suomessa

Suomen pääkaupungissa Helsingissä toimii suomalainen osakeyhtiö, joka harjoittaa korkeatasoisten elintarvikkeiden ja lahjaesineiden myyntiä. Tuotteet valmistetaan Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoisilla alueilla ja ne myydään omalla, upealla tuotebrändillä. Yhtiön myymälä sijaitsee erinomaisella, keskeisellä liikepaikalla, joka on yksi Helsingin parhaista, jos ei jopa se paras tämän tyyppiselle liiketoiminnalle. Normaaliaikana, eli ennen koronaepidemiaa, tällä liikepaikalla vieraili vuosittain noin miljoona kävijää, joista valtaosa ulkomaalaisia turisteja.

Yhtiön myymälä avattiin syksyllä 2021, jolloin matkustusrajoitukset olivat edelleen voimassa. Koronaepidemian hellittämisen jälkeen kevätkesällä 2022 on myynti kehittynyt erinomaisesti. Vierailijamäärät liiketilassa ovat vähitellen palaamassa normaalille tasolle. Yhtiön tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti edelleen siten, että panostamme parhaiten myyviin tuotteisiin ja näin luodaan tilaa uusille, potentiaalisille tuotteille. Tällä hetkellä myyntiä kertyy n. 15 000 euroa kuukaudessa. Liike toimii omalla brändillä ja liikkeen ulkonäkö ja toimintamalli on konseptoitu siten, että se on monistettavissa muuallekin.

Haluamme nyt laajentaa tätä liiketoimintaa ja suunnittelemme muutamien samalla konseptilla toimivien myymälöiden perustamista – mahdollisesti franchising-konseptilla – muualle Suomeen sellaisiin paikkoihin, joissa on käy paljon matkailijoita. Näin saamme kasvatettua myyntiä ja ostovolyymejä, jolloin toiminnan kannattavuus paranee yhteismarkkinoinnin ja kasvaneen liikevaihdon sekä alentuneiden hankintakustannusten kuten ostohintojen ja kuljetuskustannusten ansiosta.

Etsimme nyt aktiivista ja vahvan talouden omaavaa partneria tämän seuraavan, jännittävän kehittämisaskeleen toteuttamiseen kanssamme. Tämä liiketoiminta soveltuisi erinomaisesti perheyrittäjille. Tämän osakkuuden perusteella ulkomaalaisella partnerilla voisi olla hyvät mahdollisuudet saada oleskelulupa Suomeen. Liiketoiminnan nykyiset omistajat voivat olla valmiita siihen, että vastuu liiketoiminnan kehittämisestä siirtyy uudelle sijoittajapartnerille erikseen sovittavalla aikataululla.

Kiinnostuitteko? Ottakaa siinä tapauksessa yhteyttä Senior Advisor Ari Huhtalaan, puh. +358 40 0691 449, e-mail: ari.huhtala@nordconsult.fiwww.nordguide.fi

Blogi-kirjoitus ja video: Ratkaisuja marja- ja porotalouden kipeisiin ongelmiin haettiin rajanylittävästä yhteistyöstä

Tämä blogi-kirjoitus ja video julkaistiin Suomi-Venäjä -seuran nettilehdessä. Tällaista rajanylittävää yhteistyötä olemme kehittäneet Kolarctic Food Refining CBC -hankkeemme puitteissa- toki viimeisen vuoden aikana eivät muuttuneet olosuhteet ole tätä kehittämistyötä helpottaneet.

Satakunta vuotta sitten pohjoisessa ei ollut näkyviä valtionrajoja ja ihmiset kulkivat täysin vapaasti rajojen yli paikasta toiseen, kauppaa ja muuta yhteistyötä tehden. Tuolloin kaikenlaista kanssakäymistä oli lähes yhtä paljon itä-länsi- kuin pohjoinen-etelä -suuntaan. Onneksi pohjoisessa emme edelleenkään sodi keskenämme.

Linkki blogi-kirjoitukseen ja videoon/Link to the blog and video: https://suomivenajaseura.fi/ratkaisuja-marja-ja-porotalouden-kipeisiin-ongelmiin-haettiin-ylirajaisesta-yhteistyosta/?fbclid=IwAR23meZfkQIP90e9o1753GKcFXO220cquPkBH_e5wpA9lyr80ShjkiiXLWA

Haluatteko oleskeluluvan Suomesta ja tarvitsisitte asiantuntija-apua LÖYTÄÄ JA OSTAA TEILLE
SOPIVAN YRITYKSEN?

Tarvitsetteko oleskeluluvan Suomeen ja haluaisitte löytää teille sopiva yritys ostettavaksi? Yhtiömme
NordGuide Oy:n kokenut liiketoimintakonsultti Ari Huhtala voi auttaa teitä löytämään sellaisen,
analysoimaan yrityksen tilanne ja avustamaan neuvotteluissa sekä tarvittavien sopimusten ja asiakirjojen
laatimisessa yritysoston toteuttamiseksi. Ammattimainen tukemme neuvotteluissa varmistaa sen, että
ostettavaan kohteeseen ei jää piilossa olevia riskejä ja että ette maksa kohteesta yhtään enempää, kuin
mitä tarvitaan yrityskaupan toteuttamiseksi. Todennäköisesti kykenette näin saavutetuilla säästöillä
maksamaan helposti konsulttipalkkiot asiantuntijatyöstään.
Kiinnostuitko? Jos kyllä, niin ota yhteyttä: Ari Huhtala, NordGuide Oy, ari.huhtala@nordconsult.fi, puh. +358 40 0691 449, www.nordguide.fi,

Haluatteko muuttaa Suomeen ja HARJOITTAA LIIKETOIMINTAA SUOMESSA?

Haluatteko muuttaa Suomeen ja harjoittaa liiketoimintaa Suomessa? Muuttaminen Suomeen liiketoimintaa vaatii oleskeluluvan Suomeen. Sellaisen saaminen on nykyään vaikeampaa kuin aikaisemmin, mutta hyvän asiantuntijan avulla se on edelleen mahdollista. NordGuide Oy:n vanhemmalla asiantuntija Ari Huhtalalla, joka puhuu myös venäjää, on vuosien kokemus liiketoiminnan käynnistämis- ja kehittämiseen sekä myös oleskelulupien saantiin liittyvistä konsultoinneista ja hän voi auttaa teitä tässä asiassa.

Pankit Suomessa ja myös muualla Euroopan Unionissa eivät enää avaa helposti pankkitilejä ulkomaalaistaustaisille yrityksille. Sen vuoksi paras tapa saada oleskelulupa liiketoiminnan harjoittamiseksi Suomessa on ostaa toimiva, mielellään kannattava yritys. Sellaisia on Suomessa tarjolla, joten ne pitää vain löytää, valita niistä se sopivin ja analysoida yrityksen tilanne, jotta yrityksestä kannattaa maksaa riittävästi, jotta yrityskauppa toteutuu, mutta yrityksestä ei kuitenkaan kannata maksaa liikaa. Asiantuntijamme auttaa kaupankohteena olevan yrityksen analysoimisessa, kauppaneuvotteluissa, kauppakirjan ja muiden tarpeellisten sopimusten laatimisessa ja oleskeluluvan hakemisessa. Hyvin todennäköisesti asiantuntijan avustuksella kauppahinta alentuu siten, että alennuksella maksat helposti asiantuntijan palkkion. Joka tapauksessa tällainen yritysosto, ostetun yrityksen haltuunotto ja yrityksen jatkokehittäminen vaatii määrätyn verran pääomaa.

Kiinnostuitko? Jos kyllä, niin ota yhteyttä: Ari Huhtala, NordGuide Oy, www.nordguide.fi, ari.huhtala@nordconsult.fi, puh. +358 40 0691 449.

KUSTANNUSTUEN KUUDES KIERROS

NordGuide Oy auttaa teitä taas mielellään Yritysten kustannustuen hakemisessa. Tämänkertainen hakukierros on viides ja se avautuu tiistaina 26.4.2022 ja hakemusaika päättyy 31.5.2022. Tällä kertaa tukea maksetaan ajalta 1.12.2021 – 28.2.2022.

Hakukierroksella korvataan kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet koronapandemian torjuntaan liittyvistä, julkisen tahon asettamista rajoituksista. Näin ollen tuki painottuu erityisesti mm. majoitus-, tapahtuma- ja matkailualalle. Lisäksi tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti lukuisten muiden toimialojen yrityksille, jotka ovat kärsineet julkishallinnon asettamista rajoituksista. Huomioitava kuitenkin on, että pelkkä viranomaisen suositus ei riitä perusteeksi tuen myöntämiselle toimialarajauksen ulkopuolelle. Näin ollen esimerkiksi yrityksen asiakaskuntaan kohdistuva etätyösuositus ei ole peruste tuen maksamiselle toimialarajauksen ulkopuoliselle yritykselle.

Kustannustuki on haettavissa, mikäli yrityksen liikevaihto on tippunut yli 25 prosenttia 1.12.2021 –28.2.2022 verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2019 ja 2020. Kustannustuessa on niin sanotusti 25% omavastuu eli, jos liikevaihtosi on tarkastelujaksolla tippunut esimerkiksi 40% otetaan liikevaihdon tiputuksesta miinustamalla 25% pois. Tässä tapauksessa tukiprosentti on 15 % tukeen oikeuttavista joustamattomista kuluista.

Suomen valtio maksaa sulkemiskorvausta yrityksille vahingoista, jotka ovat kärsineet koronaepidemian vuoksi määrätyistä sulkemisista

Sulkemiskorvausten hakumahdollisuus avataan tiistaina 22.3.2022 ja tätä korvausta maksetaan vain niille yrityksille, jotka sitä hakevat määräajan puitteissa. NordGuide Oy auttaa teitä laatimaan sulkemiskorvaushakemuksen yrityksellenne.

Sulkemiskorvaus on tarkoitettu korvaukseksi yrityksille, joiden liiketoiminnalle on aiheutunut vahinkoja koronapandemian hallintaan liittyvistä sulkemismääräyksistä sekä yleisötilaisuuden kieltämisestä tai sen merkittävästä rajoittamisesta. Korvaus koskee aikavälille 21.12.2021-28.2.2022 määrättyjä sulkuja tai yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltoja. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yritykselle, jonka tilat on COVID-19-pandemian hallintaan liittyvän säädöksen tai viranomaisen määräyksen nojalla pidetty suljettuina asiakkailta 21.12.2021 – 28.2.2022 välisenä aikana joko kokonaan tai osittain. Lisäksi sulkemiskorvaus on tarkoitettu yleisötilaisuuksille, joiden järjestäminen oli kielletty 21.12.2021 – 28.2.2022 välisenä aikana. Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea, mikäli tuen ehdot yrityksen kohdalla täyttyvät. Kustannustuen 6. hakukierros aukeaa 26.4.2022.

Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yrityksille, jotka oli määrätty suljettavaksi

  • Kokonaan: Yrityksen toimitilat oli suljettu kokonaan tartuntatautilain 58 g §:n mukaan. Kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt alueellisesti kohdennetuilla päätöksillä suljettaviksi esimerkiksi liikuntatiloja ja kuntosaleja, yleisiä saunoja, kylpylöitä ja uimahalleja, tanssipaikkoja, kuorolaulu- ja harrastajateatteritiloja, huvi- ja teemapuistoja, sisäleikkipuistoja ja -paikkoja, sekä kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.
  • Osittain: Ravintolatoimintaa harjoittavat yritykset, jotka eivät ole rajoitusten vuoksi voineet harjoittaa liiketoimintaansa. Suljetuksi osaksi katsotaan se osa päivästä, milloin ravintola oli pidettävä kokonaan kiinni asiakkailta, esim. illallisravintolat ja yökerhot. Jos yrityksellä oli take away -myyntiä klo 18 jälkeen, huomioidaan myynti suljetun liiketoiminnan osuudessa.
  • Yleisötilaisuuksien järjestäjille: Kiellosta on aiheutunut yleisötilaisuuden peruuntuminen. Yleisötilaisuuden kieltämiseen rinnastetaan myös yleisömäärän rajoittaminen niin pieneksi, ettei tilaisuuden järjestäminen ollut mahdollista.

Ota yhteyttä minuun, niin katsomme yhdessä, että voisiko teidän yrityksellä olla mahdollisuutta saada sulkemiskorvausta.

ONKO YRITYSTOIMINTASI KEHITYS- TAI KASVUVAIHEESSA? TARVITSISITKO RAHOITUSTUKEA TAI RAHOITUSTA TÄHÄN?

Kokenut liiketoiminnan konsultti Ari Huhtala NordGuide Oy -yhtiöstä neuvoo teitä mahdollisuuksista saada rahoitustukea tai rahoitusta yritystoimintanne kehittämiseen tai kasvattamiseen. Neuvonta tapahtuu kolmessa vaiheessa:

  1. Ensin asiantuntija analysoi liiketoimintaanne ja laatii tämän analyysin perusteella teille luettelon, että mitkä voisivat olla juuri teidän yrityksellenne sopivia ja mahdollisia tuki- ja lainarahoituslähteitä. Tämän luettelon lisätietolinkkeineen saatte mukaanne tarkempaa tutustumistanne varten. Tämän vaiheen hinta on 300 euroa + arvonlisävero 24% eli 72 euroa, yhteensä siis 372 euroa.
  2. Seuraavaksi asiantuntija käy yhdessä kanssanne läpi lupaavimmat rahoituslähdemahdollisuudet ja niistä valitaan se tai ne, joista näyttäisi kannattavan lähteä hakemaan rahoitusta.
  3. Asiantuntija laatii yhdessä kanssanne rahoitushakemuksen ja auttaa teitä tarvittaessa antamaan rahoittajalle tarvittavia lisätietoja. Tämä asiantuntijatyö tapahtuu tuntiveloitusperiaatteella eli palvelun hinta riippuu siitä, paljonko hakemuksen laatiminen ja jatkotyö vaatii asiantuntija-aikaa.

Kiinnostuitko? Jos kiinnostuit, niin ottakaa yhteyttä.