Suomen valtio maksaa sulkemiskorvausta yrityksille vahingoista, jotka ovat kärsineet koronaepidemian vuoksi määrätyistä sulkemisista

Sulkemiskorvausten hakumahdollisuus avataan tiistaina 22.3.2022 ja tätä korvausta maksetaan vain niille yrityksille, jotka sitä hakevat määräajan puitteissa. NordGuide Oy auttaa teitä laatimaan sulkemiskorvaushakemuksen yrityksellenne.

Sulkemiskorvaus on tarkoitettu korvaukseksi yrityksille, joiden liiketoiminnalle on aiheutunut vahinkoja koronapandemian hallintaan liittyvistä sulkemismääräyksistä sekä yleisötilaisuuden kieltämisestä tai sen merkittävästä rajoittamisesta. Korvaus koskee aikavälille 21.12.2021-28.2.2022 määrättyjä sulkuja tai yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltoja. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yritykselle, jonka tilat on COVID-19-pandemian hallintaan liittyvän säädöksen tai viranomaisen määräyksen nojalla pidetty suljettuina asiakkailta 21.12.2021 – 28.2.2022 välisenä aikana joko kokonaan tai osittain. Lisäksi sulkemiskorvaus on tarkoitettu yleisötilaisuuksille, joiden järjestäminen oli kielletty 21.12.2021 – 28.2.2022 välisenä aikana. Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea, mikäli tuen ehdot yrityksen kohdalla täyttyvät. Kustannustuen 6. hakukierros aukeaa 26.4.2022.

Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yrityksille, jotka oli määrätty suljettavaksi

  • Kokonaan: Yrityksen toimitilat oli suljettu kokonaan tartuntatautilain 58 g §:n mukaan. Kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt alueellisesti kohdennetuilla päätöksillä suljettaviksi esimerkiksi liikuntatiloja ja kuntosaleja, yleisiä saunoja, kylpylöitä ja uimahalleja, tanssipaikkoja, kuorolaulu- ja harrastajateatteritiloja, huvi- ja teemapuistoja, sisäleikkipuistoja ja -paikkoja, sekä kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.
  • Osittain: Ravintolatoimintaa harjoittavat yritykset, jotka eivät ole rajoitusten vuoksi voineet harjoittaa liiketoimintaansa. Suljetuksi osaksi katsotaan se osa päivästä, milloin ravintola oli pidettävä kokonaan kiinni asiakkailta, esim. illallisravintolat ja yökerhot. Jos yrityksellä oli take away -myyntiä klo 18 jälkeen, huomioidaan myynti suljetun liiketoiminnan osuudessa.
  • Yleisötilaisuuksien järjestäjille: Kiellosta on aiheutunut yleisötilaisuuden peruuntuminen. Yleisötilaisuuden kieltämiseen rinnastetaan myös yleisömäärän rajoittaminen niin pieneksi, ettei tilaisuuden järjestäminen ollut mahdollista.

Ota yhteyttä minuun, niin katsomme yhdessä, että voisiko teidän yrityksellä olla mahdollisuutta saada sulkemiskorvausta.