KUSTANNUSTUEN KUUDES KIERROS

NordGuide Oy auttaa teitä taas mielellään Yritysten kustannustuen hakemisessa. Tämänkertainen hakukierros on viides ja se avautuu tiistaina 26.4.2022 ja hakemusaika päättyy 31.5.2022. Tällä kertaa tukea maksetaan ajalta 1.12.2021 – 28.2.2022.

Hakukierroksella korvataan kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet koronapandemian torjuntaan liittyvistä, julkisen tahon asettamista rajoituksista. Näin ollen tuki painottuu erityisesti mm. majoitus-, tapahtuma- ja matkailualalle. Lisäksi tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti lukuisten muiden toimialojen yrityksille, jotka ovat kärsineet julkishallinnon asettamista rajoituksista. Huomioitava kuitenkin on, että pelkkä viranomaisen suositus ei riitä perusteeksi tuen myöntämiselle toimialarajauksen ulkopuolelle. Näin ollen esimerkiksi yrityksen asiakaskuntaan kohdistuva etätyösuositus ei ole peruste tuen maksamiselle toimialarajauksen ulkopuoliselle yritykselle.

Kustannustuki on haettavissa, mikäli yrityksen liikevaihto on tippunut yli 25 prosenttia 1.12.2021 –28.2.2022 verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2019 ja 2020. Kustannustuessa on niin sanotusti 25% omavastuu eli, jos liikevaihtosi on tarkastelujaksolla tippunut esimerkiksi 40% otetaan liikevaihdon tiputuksesta miinustamalla 25% pois. Tässä tapauksessa tukiprosentti on 15 % tukeen oikeuttavista joustamattomista kuluista.